Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Wiskunde A X
Er zijn geen trainingen gevonden op basis van de geselecteerde filters

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining wiskunde A volgen?

Een examentraining wiskunde A van Vocus is de optimale voorbereiding op je examen. Onze ervaren wiskundedocenten weten precies welke stof belangrijk is op het examen, welke typen examenvragen je kunt verwachten en hoe je deze moet aanpakken. Wil je met een gerust gevoel je examen in? Boek dan gauw een examentraining wiskunde A en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining wiskunde A

Domein A: Algebraïsche vaardigheden

Dit domein gaat over de basisvaardigheden van wiskunde A. Dit zijn vaardigheden die op je examen niet op zichzelf getoetst worden, maar wel in de meeste opgaven voorkomen. Voor het examen moet je deze algemene algebraïsche vaardigheden dan ook goed onder de knie hebben. Dit betekent dat je moet kunnen rekenen met haakjes, breuken, wortels, machten, logaritmen en bijzondere producten. Daarnaast moet je eerstegraadsvergelijkingen kunnen oplossen en herleidingen kunnen uitvoeren. Ook moet je de verschillende methoden kennen om je antwoord te controleren en weten hoe je snijpunten in grafieken kunt vinden. We starten de examentraining met het oefenen van deze vaardigheden, zodat je een goede basis hebt voor de andere domeinen van het examen.

Meer informatie

Domein B: Algebra en tellen

Dit onderdeel van het examen wiskunde A bestaat uit de onderwerpen rekenen en algebra. In de examentraining oefenen we de voorrangsregels bij berekeningen waarin haakjes, machten, wortels, vermenigvuldigen, delen, optellen en/of aftrekken terugkomen. Ook besteden we aandacht aan verhoudingen, procenten en afrondingen. In het onderdeel algebra moet je functies kunnen herleiden door ze te vereenvoudigen en moet je vergelijkingen op kunnen lossen. Dit gaat de trainer van VOCUS uitgebreid met je oefenen. Voor je examen moet je alle grootheden kennen op het gebied van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. In de training leer je tussen deze grootheden te rekenen en je leert ze om te zetten naar andere eenheden, zoals ton naar gram, kubieke meter naar kubieke centimeter en liter naar kubieke centimeter.

Meer informatie

Domein C: Verbanden

Dit domein bestaat uit vijf onderdelen. Bij het onderdeel tabellen leer je tabellen op te stellen met behulp van informatie. Ook leer je een tabel af te lezen, te begrijpen en te vergelijken met andere tabellen. Bij het onderdeel grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden moet je grafieken kunnen begrijpen, aflezen en tekenen met behulp van informatie. Daarnaast moet je uit een grafiek kunnen opmaken of lijnen stijgen of dalen en wat de maxima, minima en snijpunten van lijnen zijn, bijvoorbeeld door vergelijkingen op te lossen en de oplossing van de ene vergelijking in de andere te plaatsen. Het derde onderdeel van dit domein is formules met één of meer variabelen. De trainer van VOCUS leert je waarden te berekenen door substitutie in een formule met één of meer variabelen en formules op te stellen of te wijzigen met gegeven informatie. Het vierde onderdeel van het examen wiskunde A is lineaire verbanden. In de training oefen je met het opstellen van een lineair verband en het tekenen van de grafiek die erbij hoort. Tot slot moet je exponentiële verbanden kunnen herkennen en deze met formules kunnen beschrijven, in grafieken kunnen weergeven en er berekeningen mee kunnen uitvoeren. Ook hiermee ga je in de training uitgebreid aan de slag.

Meer informatie

Domein E: Statistiek

Het laatste onderdeel van het examen wiskunde A is statistiek. Dit onderdeel gaat vooral over het verwerken en interpreteren van data, waarmee je vervolgens statistische uitspraken kunt doen. In de training leer je wat het verschil is tussen een populatie en een steekproef, wat een goede steekproef is, welke soorten variabelen er zijn en op welke meetniveaus je een variabele kan meten. Ook behandelt de trainer van VOCUS de verschillende centrum- en spreidingsmaten met je, zoals het gemiddelde, de modus en de standaarddeviatie. Voor het examen moet je verschillende tabellen en grafieken kunnen opstellen en aflezen, zoals de frequentietabel, het staafdiagram, de dotplot, het lijndiagram, het cirkeldiagram en het spreidingsdiagram. Deze komen in de training uitgebreid aan bod. De trainer van VOCUS leert je daarnaast hoe de normale verdeling werkt en hoe je uitschieters in een grafiek kunt vinden. Tot slot leer je statistische uitspraken te doen en komt aan bod hoe je het verschil tussen twee groepen kan kwantificeren. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining wiskunde A?

Tijdens een examentraining wiskunde A komen verschillende onderwerpen aan bod om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun eindexamen.

 

Heldere uitleg van de examenstof :
- We besteden aandacht aan alle domeinen en leerdoelen van wiskunde A uit het examenprogramma. 
- We gaan uitgebreid in op de basisvaardigheden, zoals algebra, meetkunde en statistiek. 
- We passen vaardigheden toe in contexten, zodat leerlingen leren hoe ze wiskunde kunnen gebruiken in het dagelijks leven. 
- We oefenen specifieke vaardigheden, zoals het oplossen van vergelijkingen, werken met grafieken en interpreteren van gegevens.

 

Veel oefenen met oude examenopgaven:
- We gaan veel oefenen met oude examenopgaven om leerlingen vertrouwd te maken met de vraagstelling op het examen.
- We gaan oefenen onder tijdsdruk, zodat leerlingen leren om examenopgaven binnen de gestelde tijdslimiet te maken.

 

Kortom, tijdens een examentraining wiskunde A worden alle belangrijke onderwerpen uitgebreid behandeld en krijgen leerlingen de mogelijkheid om veel te oefenen met verschillende typen examenopgaven, zodat zij precies weten hoe zij de diverse examenopgaven moeten aanpakken en optimaal voorbereid zijn op hun eindexamen.

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen: