Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Aardrijkskunde X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining aardrijkskunde volgen?

Het examen aardrijkskunde bestaat uit veel begrippen en concepten, die je niet alleen moet kennen, maar ook moet kunnen toepassen. Daarbij is het van belang dat je je antwoorden duidelijk formuleert. In onze examentraining aardrijkskunde komt dit allemaal aan bod.

Wil jij ook optimaal voorbereid je examen in? Boek dan gauw een examentraining aardrijkskunde en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden! 

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof
 • Praktische stappenplannen en strategieën
 • Oefenen, oefenen, oefenen
 • Feedback op examenopgaven
 • Hogere slagingskans

onderwerpenexamentraining aardrijkskunde

Domein: Wereld

Het domein wereld bestaat uit de onderdelen globalisering en tijd-ruimtecompressie, mondiale spreidingspatronen en grootstedelijke gebieden. Dit domein bevat veel theorie die je moet kennen en kunnen toepassen. In de training gaan we hier uitgebreid op in, zodat jij een goed overzicht hebt van de examenstof en weet wanneer je welke kennis moet gebruiken. Je leert wat globalisering is en wat de kenmerken hiervan zijn. Daarnaast komt aan bod wat tijdruimtecompressie is en gaan we in op het verschil tussen relatieve en absolute afstand. Het onderdeel mondiale spreidingspatronen gaat in op de manier waarop landen kunnen worden gecategoriseerd en vergeleken. De trainer van VOCUS leert je hoe je de wereld kunt indelen aan de hand van economische, culturele, demografische, sociale en politieke factoren en hoe deze factoren het sterfte- en geboortecijfer in een gebied beïnvloeden. Tot slot gaan we in op wat de kenmerken zijn van een wereldstad en leer je de drie stedelijke gebieden in de Verenigde Staten - New York, Los Angeles en Washington – te beschrijven aan de hand van economische, culturele en politieke kenmerken. 

Meer informatie

Domein: Aarde

In het examenonderdeel aarde komen de aarde als natuurlijk systeem, landschapszones en het Middellandse Zeegebied aan bod. Op je examen dien je de aarde als een uniek natuurlijk systeem te kunnen beschrijven en dien je de endogene en exogene processen te kennen en te kunnen analyseren. In de training gaan we in op platentektoniek en op begrippen als verwering, erosie en sedimentatie. Daarnaast komen de hydraulische, gesteente- en koolstofkringloop aan bod en leer je veranderingen in het aardoppervlak te relateren aan deze kringlopen. Bij het onderwerp landschapszones gaan we in op de zes polaire zones en op hoe landdegradatie het landschap verandert. Ook behandelen we in de training de belangrijkste vormen van landdegradatie, zoals verzilting, overbeweiding en ontbossing. Van het Middellandse Zeegebied moet je de natuurlijke en landschappelijke kenmerken kennen. We gaan in op hoe tektonische platen het landschap hebben gevormd en op hoe het klimaat de vegetatie en waterbalans in het gebied beïnvloedt. Bij het vak aardrijkskunde is het belangrijk dat je je antwoorden duidelijk formuleert. Antwoorden moeten vaak een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. Dit is voor veel scholieren best een uitdaging, daarom besteedt de trainer van VOCUS ook hier in de training veel aandacht aan, zodat je niet onnodig punten misloopt.

Meer informatie

Domein: Gebieden

Het onderdeel gebieden gaat over Zuid-Amerika. Voor je examen moet je de stof uit de andere onderdelen van het examen aardrijkskunde kunnen toepassen op deze regio. In de training gaan we in op de karakteristieken van en ontwikkelingsprocessen in Zuid-Amerika, die we vervolgens vergelijken met andere ontwikkelingsregio’s. Ook leer je de ontwikkelingsprocessen in Zuid-Amerika te verklaren aan de hand van diverse factoren, zoals het economisch klimaat, de politieke en sociale kenmerken, de natuurlijke hulpbronnen en de bevolkingsspreiding in de regio. Voor dit examen is het niet voldoende om alleen de theorie te kennen. Je moet de theorie vooral kunnen toepassen. Samen met de trainer van VOCUS ga je hier dan ook uitgebreid mee aan de slag. Dit doen we onder andere door veel oefenvragen te maken, zodat jij tijdens je examen precies weet hoe je een vraag moet aanpakken.

Meer informatie

Domein: Leefomgeving

Het domein leefomgeving gaat vooral over processen die zich in Nederland afspelen en over de manier waarop Nederland omgaat met water en ruimtelijke vraagstukken rond steden. In de training gaan we in op de overstromingsrisico’s in Nederland en op welke factoren de kans op een overstroming vergroten. Daarnaast leer je hoe Nederland met waterbeheer omgaat en wat de speerpunten zijn uit het waterbeleid van de overheid: vasthouden, bergen en afvoeren. Voor het examenonderdeel ruimtelijke en sociaaleconomische vraagstukken moet je op het examen de karakteristieken van de Randstad kennen, het verschil tussen sectoraal en regionaal beleid en de criteria van ruimtelijke ordening. De VOCUS-trainer gaat in op wat woonwijken en buurten zijn en welke factoren de leefbaarheid van een buurt beïnvloeden. De trainer helpt je tevens om bij beide vraagstukken aspecten te betrekken van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining aardrijkskunde?

Onze examentraining aardrijkskunde begint met de uitleg van belangrijke begrippen en concepten. Bij aardrijkskunde zijn dat er heel veel, daarom is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de examenstof. Onze vakdocenten leggen de begrippen op een duidelijke en gestructureerde manier uit, zodat leerlingen ze gemakkelijk kunnen onthouden en toepassen.

 

Daarnaast gaat de docent uitgebreid in op het begrijpen en beantwoorden van examenvragen, waarbij ook de juiste manier van formuleren aan bod komt. Wij helpen leerlingen om de vragen goed te interpreteren en de juiste strategieën toe te passen bij het beantwoorden ervan. Onze ervaren docenten zijn bekend met de verschillende vraagstellingen die in het aardrijkskunde-examen voorkomen en kunnen leerlingen hierbij ondersteunen. Met praktische tips en voorbeelden leren wij leerlingen hoe zij hun antwoorden effectief kunnen formuleren.

 

Uiteraard worden er ook veel examenopgaven geoefend, zodat leerlingen hier vertrouwd mee raken en verschillende typen vragen snel herkennen en op de juiste manier kunnen beantwoorden.

 

Met onze examentraining aardrijkskunde zorgen wij ervoor dat leerlingen optimaal voorbereid en vol vertrouwen hun examen in gaan.

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen