Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Biologie X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

Waarom een
examentraining biologie volgen?

Een examentraining biologie bereidt je optimaal voor op je examen. Onze docenten weten precies welke onderwerpen belangrijk zijn voor het examen. Je leert praktische stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen en krijgt tips over hoe je je antwoorden moet formuleren. Uiteraard ga je veel opgaven oefenen. Wil jij ook vol vertrouwen en zonder stress je examen in? Boek dan gauw een examentraining biologie en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!  

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining biologie

Domein F: Evolutie

Evolutie is het voortdurend veranderen van soorten en gaat over selectie en soortvorming. Het onderdeel selectie gaat in op de verandering in genen door selectie en genetische modificatie. Voor het examen moet je weten dat DNA alle erfelijke codes van een organisme bevat, dat in verschillende organismen dezelfde genetische informatie kan voorkomen en dat je de mate van verwantschap tussen organismen kan bepalen met DNA-analyse. De trainer van VOCUS gaat dit allemaal met je doornemen. Daarnaast komt aan bod wat mutatie is, hoe het wordt veroorzaakt en welke typen mutatie er zijn. Tot slot gaan we in op de technieken die mensen gebruiken om genetische informatie te veranderen, met name in de landbouw. Soortvorming gaat over hoe soorten tot stand komen en hoe variatie ontstaat. De trainer helpt je begrippen als natuurlijke selectie en genetische drift toe te passen. Wanneer externe omstandigheden veranderen, vindt er adaptatie plaats en passen soorten zich aan. Je leert in de training wat evolutie is en wat het onderscheid is tussen analoge en homologe evolutie. Tot slot komt de theorie van reproductieve isolatie aan bod.

Meer informatie

Domein B: Zelfregulatie

Het domein zelfregulatie beslaat een groot deel van de examenstof van biologie en is op te breken in zes verschillende subonderdelen: eiwitsynthese, stofwisseling van de cel, stofwisseling van het organisme, zelfregulatie van het organisme, afweer van het organisme en regulatie van het ecosysteem. We gaan in de training onder andere in op hoe eiwitten worden gevormd en hoe de primaire structuur van een eiwit de bouw en werking van het eiwit bepaalt. Ook behandelen we de stofwisselingsprocessen van cellen en de concepten homeostase, transport, assimilatie en dissimilatie. Op je examen moet je kunnen uitleggen hoe de stofwisseling van organismen verloopt. In de training behandelen we daarom onder andere de concepten fotosynthese, ademhaling, vertering, uitscheiding en transport. De bouw en werking van het zenuwstelsel en het hormoonstelsel komen aan bod bij het onderdeel zelfregulatie van het organisme. Tot slot behandelen we in de training de afweermechanismen van organismen en de wijze waarop ecosystemen zichzelf kunnen reguleren. De trainer van VOCUS behandelt al deze onderwerpen op een gestructureerde manier, zodat je een duidelijk overzicht hebt van de examenstof. 

Meer informatie

Domein C: Zelforganisatie

Dit domein gaat in op de zelforganisatie van cellen en ecosystemen. De zelforganisatie van cellen gaat over de ontwikkeling van cellen en over hoe cellen zichzelf kunnen organiseren en reguleren. Twee belangrijke concepten die je voor je examen moet kennen zijn genexpressie en celdifferentiatie. In de training behandelen we de bouwstoffen van cellen, eiwitten, welke verschillende soorten eiwitten er zijn en hun functies. Ook het proces van genexpressie tot en met eiwitsysnthese en de rol van DNA en RNA komen aan bod. Bij celdifferentiatie is het belangrijk om te weten hoe cellen zonder specialisme kunnen worden omgevormd tot cellen met specialisme en hoe stamcellen zich kunnen ontwikkelen en differentiëren. Het onderdeel zelforganisatie van ecosystemen gaat over hoe een ecosysteem kan ontstaan en hoe het zichzelf in evenwicht houdt. In de training behandelen we biodiversiteit, dynamisch evenwicht en leefgemeenschappen en gaan we in op waar een populatiegrootte van afhangt en wat het omslagpunt is.

Meer informatie

Domein D: Interactie

Het domein interactie behandelt interactie op moleculair en cellulair niveau en interactie in ecosystemen. Interactie op moleculair niveau gaat over interactie in een cel. In de training leer je met de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische factoren te verklaren hoe moleculaire regulatie plaatsvindt. Interactie op cellulair niveau gaat over interactie tussen cellen. In de training leren we je hoe cellen signalen ontvangen en verwerken en hoe ze op signalen reageren. Daarnaast gaan we in op hoe cellen met elkaar communiceren via zenuwcellen en hormonen en behandelen we de interactie in ecosystemen. Dit zijn interacties tussen organismen zoals predatie, concurrentie, samenwerking en symbiose. De trainer van VOCUS behandelt ook interacties tussen organismen (biotische factoren) en abiotische factoren, zoals de temperatuur, licht en water en leert je welke rol deze beide factoren spelen bij de instandhouding en ontwikkeling van een ecosysteem. Tot slot komt voedselproductie aan bod en de impact ervan op het milieu.  

Meer informatie

Domein E: Reproductie

Dit domein behandelt de onderwerpen voortplanting en erfelijkheid. Voortplanting kan zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk plaatsvinden. In de training bespreken we met name de geslachtelijke voortplanting en de processen die daaraan voorafgaan. Je leert hoe de menstruatiecyclus verloopt, wat meiose en mitose is, hoe hormonen worden gemaakt en hoe ze werken en hoe een foetus zich ontwikkelt na de bevruchting. Daarnaast moet je voor je examen weten hoe erfelijkheid werkt. In de training gaan we in op erfelijkheidsconcepten als DNA, chromosomen, genen en allelen. Ook gaan we aan de slag met berekeningen met monohybride en dihybride kruisingsschema’s, voor zowel autosomale als x-chromosomale genen. Dit is een belangrijk onderwerp dat zeker op je examen terugkomt. Tot slot leren we je gegevens aflezen uit een stamboom. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining biologie?

Onze examentraining biologie bestaat uit verschillende onderdelen die leerlingen optimaal voorbereiden op het examen.

 

Onze ervaren vakdocenten leggen allereerst alle belangrijke onderwerpen en begrippen duidelijk uit, zodat leerlingen een goed overzicht hebben van de examenstof.

 

Vervolgens wordt er geoefend met oude examens, zodat leerlingen kunnen wennen aan de vraagstelling en het soort opgaven dat ze kunnen verwachten tijdens het examen. Ook krijgen ze hierdoor inzicht in de onderwerpen waaraan ze nog wat meer aandacht moeten besteden. In de examentraining biologie zal onze docent ook handige tips en tricks aanreiken voor het maken van examenopgaven. Door efficiënt te werken en gebruik te maken van beschikbare informatie, kunnen leerlingen sneller en nauwkeuriger tot de juiste antwoorden komen.

 

Tot slot worden er specifieke examenstrategieën besproken en geanalyseerd die leerlingen kunnen helpen om het examen op een effectieve manier aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verdeling van de tijd over de verschillende onderdelen van het examen, het maken van keuzes bij meerkeuzevragen en het prioriteren van bepaalde opgaven.

 

Na een examentraining biologie hebben leerlingen weer grip op de examenstof en zijn ze vol zelfvertrouwen, zodat ze met een gerust gevoel het examen in kunnen.

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen