Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Geschiedenis X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining geschiedenis volgen?

Een examentraining geschiedenis behandelt alle tijdvakken, gebeurtenissen en historische contexten die je voor het examen moet kennen. Onze vakdocenten gaan deze allemaal met je doornemen, zodat jij een duidelijk overzicht hebt van de examenstof. Daarnaast leer je praktische tips voor het helder formuleren van je antwoorden en gaan jullie veel oude examens oefenen, waar je uiteraard persoonlijke feedback op krijgt. Wil jij ook optimaal voorbereid en vol vertrouwen je examen in? Boek dan een examentraining geschiedenis en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining geschiedenis

Domein: De tien tijdvakken

De tien tijdvakken gaan over de periode van 3000 voor Christus tot de tweede helft van de 20e eeuw. Op het examen moet je de kenmerkende aspecten van elk tijdvak kunnen benoemen en bij elk aspect een passend voorbeeld van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling, dan wel gedachtegang van een persoon kunnen geven om het aspect uit te kunnen leggen. Je moet dus veel stof leren, wat behoorlijk overweldigend kan zijn. In de training helpen we je dan ook om per tijdvak de belangrijkste informatie eruit te halen en dit met tijdlijnen en kaarten inzichtelijk te maken. Daarnaast besteedt de trainer van VOCUS veel aandacht aan de samenhang tussen verschillende aspecten, zodat je meer inzicht krijgt in historische ontwikkelingen. Vanzelfsprekend oefenen we ook relevante examenopgaven. Kortom, de training is erop gericht de grote hoeveelheid informatie voor jou zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat je goed voorbereid en vol vertrouwen aan je examen kunt beginnen.

Meer informatie

Domein: Historische context - Steden en burgers in de lage landen (1050-1700)

De historische contexten moet je op het examen in detail kennen. Je moet weten wat de oorzaken en gevolgen van bepaalde gebeurtenissen waren en hoe sommige gebeurtenissen hebben geleid tot andere gebeurtenissen. Over steden en burgers in de lage landen komen drie centrale vragen terug op je examen, die we in de training uitgebreid behandelen. Allereerst gaan we in op de vraag wat de opkomst van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten mogelijk maakte in de periode 1050-1302. We leren je over de grote veranderingen in de 11e eeuw die hiertoe hebben geleid, zoals de groei in de landbouw en de handel en de bevolkingsgroei. Vervolgens behandelen we de vraag welke invloed sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten hadden in de periode 1302-1602. In de training gaan we in op de centralisatiepolitiek, de Reformatie en de godsdienstpolitiek, maar ook op de kenmerken en manier van werken van de VOC. Tot slot gaan we in op de vraag in hoeverre de burgerij de ontwikkelingen bepaalde in de Republiek in de Gouden Eeuw in de periode 1602-1700. Voor je examen is het belangrijk om te weten hoe de Republiek werd aangestuurd door de regenten en wat de standpunten waren van de prinsgezinden en staatsgezinden. 

Meer informatie

Domein: Historische context - Verlichting (1650-1900)

In deze historische context komen drie centrale vragen terug over de periode 1650-1900. Je moet in de eerste plaats weten welke ideeën er tijdens de Verlichting ontstonden over een meer rechtvaardige samenleving. In de training gaan we in op de wetenschappelijke revolutie die in de 17e eeuw begon en op de nieuwe inzichten die hieruit ontstonden en die leidden tot discussies over de positie van godsdienst in de samenleving. De tweede vraag gaat over wat de Verlichting in de praktijk betekende voor Frankrijk en Noord-Amerika. In de training bespreken we de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie. De trainer van VOCUS legt duidelijk uit in welke context deze revolutie ontstond en wat de oorzaken van de revolutie waren. Ten slotte moet je kunnen toelichten welke invloed de Verlichting had op de politieke cultuur in Europa. We gaan in op de verschillende politiek-maatschappelijk stromingen die ontstonden, zoals het liberalisme, het socialisme en het nationalisme en de belangrijkste ideeën en standpunten van deze stromingen.

Meer informatie

Domein: Historische context - China (1842-2001)

Ook over China in de periode van 1842-2001 komen drie centrale vragen terug op het examen. Je moet allereerst weten hoe China zijn positie als regionale grootmacht verloor. In de training gaan we in op de Eerste en de Tweede Opiumoorlog tegen de Britten en op de oorlog tegen Japan. Vervolgens moet je weten hoe de Volksrepubliek China is ontstaan. De trainer van VOCUS vertelt je alles over de Chinese Burgeroorlog en de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Ook komt de communistische Volksrepubliek van Mao Zedong uitgebreid aan bod. Ten slotte moet je weten hoe de Volksrepubliek China zich heeft kunnen ontwikkelen tot een grootmacht in de tweede helft van de 20e eeuw. In dit deel van de training leren we je over de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie, die beide vele levens hebben geëist. Tot slot komen de Vier Moderniseringen aan bod. 

Meer informatie

Domein: Historische context - Duitsland in Europa (1918-1991)

Deze historische context betreft drie centrale vragen over Duitsland in de periode 1918-1991. Voor je examen moet je weten wat leidde tot de opkomst van het nationaalsocialisme en welke gevolgen dit had. We gaan in de training uitgebreid in op het Verdrag van Versailles, de economische crisis, de opkomst van Hitler en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast moet je weten hoe de Koude Oorlog is ontstaan en hoezeer deze oorlog de geschiedenis van Duitsland heeft beïnvloed. We leren je over de conferentie van Jalta en het ontstaan van de BRD en de DDR. Ten slotte moet je weten waarom de BRD en de DDR herenigd zijn en waarom ze nu zo goed in Europa zijn geïntegreerd. De trainer van VOCUS gaat daarom uitgebreid in op de totstandkoming van het huidige Duitsland.

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining geschiedenis?

Onze examentraining geschiedenis begint met de uitleg van de tijdvakken, de belangrijkste gebeurtenissen en begrippen en de historische contexten die leerlingen voor het examen moet kennen, zodat ze een goed overzicht van de examenstof hebben.

 

Een ander belangrijk onderdeel van de training is het analyseren en interpreteren van historische bronnen. Leerlingen leren hoe zij deze bronnen kunnen gebruiken om historische gebeurtenissen en periodes beter te begrijpen en te verklaren.

 

Vervolgens gaat de docent uitgebreid in op het begrijpen en beantwoorden van examenvragen, waarbij ook de juiste manier van formuleren aan bod komt. Leerlingen leren om de vragen goed te interpreteren en de juiste strategieën toe te passen bij het beantwoorden ervan. Onze ervaren docenten zijn bekend met de verschillende vraagstellingen die in het geschiedenisexamen voorkomen en kunnen leerlingen hierbij ondersteunen. Met praktische tips en voorbeelden leren wij leerlingen hoe zij hun antwoorden effectief kunnen formuleren.

Uiteraard worden er ook veel examenopgaven geoefend, zodat leerlingen bekend raken met de vraagstelling en de structuur van het examen. Daarnaast geven wij tips en strategieën om een goed resultaat te behalen, zoals het efficiënt indelen van de tijd en het gebruik maken van markeringen in de tekst.

Kortom, met onze examentraining geschiedenis kunnen leerlingen optimaal voorbereid en vol vertrouwen hun examen in. 

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen