Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Economie X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining economie volgen?

In onze examentraining economie herhaalt de docent op een overzichtelijke manier de examenstof en krijg je praktische tips aangereikt voor het maken van economische berekeningen en het beantwoorden van verschillende typen examenopgaven. Uiteraard gaan jullie ook veel oude examens oefenen en krijg je hierop persoonlijke feedback, zodat je weet aan welke onderdelen je nog wat meer aandacht moet besteden. Wil jij ook optimaal presteren op je examen en met een gerust gevoel je examen in? Boek dan gauw een examentraining economie en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining economie

Domein D: Concept Markt

Het domein markt van het examen economie bestaat uit de onderwerpen vraag en aanbod, marktstructuur en welvaart en economische politiek. Veel leerlingen vinden dit een lastig domein, omdat er veel rekenvragen in voorkomen. Deze gaat de trainer van VOCUS dan ook uitgebreid met je oefenen. Allereerst ga je aan de slag met prijsvorming en prijselasticiteit en leer je het marktevenwicht te berekenen. Ook oefenen we met het verschuiven en interpreteren van de vraag- en aanbodlijn en komen de verschillende soorten kosten en de marginale opbrengst aan bod. Daarnaast gaan we in de training in op de kenmerken van de verschillende marktvormen, zoals een monopolie en volkomen concurrentie, en op hoe deze de prijsvorming bepalen. Tot slot oefen je samen met de trainer het consumenten- en producentensurplus en behandelen we hoe de overheid het marktevenwicht kan beïnvloeden met bijvoorbeeld prijsregulering, heffingen, subsidie en regelgeving.

Meer informatie

Domein E: Concept Ruilen over de tijd

Het domein ruilen over de tijd is een klein onderdeel van het examen en gaat over ruil. Het is belangrijk om te begrijpen dat ruil niet op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook over de tijd. Zo gaat lenen voor een aankoop ten koste van consumptie in de toekomst en sparen ten koste van consumptie op dit moment. Dit geldt niet alleen voor consumenten, maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven. Bij de keuze om te sparen of te lenen speelt rente een rol. In de training leren we je het verschil tussen nominale en reële rente en hoe je hiermee kunt rekenen. Daarnaast gaan we het in de training hebben over de vermogensmarkt en de spelers die hierop actief zijn en gaan we rekenen met de eindwaarde en contante waarde van geld. Ook gaat de trainer van VOCUS in op de belangrijkste vormen van intertemporele ruil, zoals pensioenen en bespreken we het omslagstelsel en hoe dit verschilt van het kapitaaldekkingsstelsel. Tot slot komen overheidsleningen en begrippen als financieringstekort, staatsschuld en belastingen in de training aan bod.

Meer informatie

Domein F: Concept Samenwerken en onderhandelen

In dit onderdeel komt een aantal theorieën aan bod over de manier waarop economen naar samenwerken en onderhandelen kijken. In de training leggen we uit wat de speltheorie is en wat het gevangenendilemma, de dominante strategie en het Nash-evenwicht zijn. Daarnaast behandelt de trainer van VOCUS het verschil tussen een simultaan spel en een sequentieel spel en komt de spel- of beslisboom aan bod, die mogelijke acties van partijen inzichtelijk maakt. Bij het onderdeel suboptimale situaties gaan we in op hoe partijen zich kunnen ontdoen van het gevangenendilemma door samen te werken en te onderhandelen. Tot slot komen in dit kader verzonken kosten aan bod en de middelen die kunnen worden ingezet om positieve en negatieve externe effecten te beïnvloeden.

Meer informatie

Domein G: Concept Risico en informatie

Mensen en bedrijven lopen risico’s. Deze risico’s kunnen met verzekeringen worden opgevangen. Voor je examen moet je weten dat de hoogte van de verzekeringspremie samenhangt met het risico. In de training leren we je dat er in de relatie tussen een verzekeraar en een verzekerde sprake is van asymmetrische informatie. De trainer van VOCUS leert je wat dit inhoudt en hoe dit het risico en de hoogte van de premie beïnvloedt. Daarnaast behandelen we risico’s die verhandelbaar zijn op de kapitaalmarkt. Deze risico’s worden effecten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties. Beleggers lopen risico op de effecten en verwachten daarvoor een premie. Dit wordt het rendement genoemd. In de training oefenen we hoe je het rendement kunt berekenen.

Meer informatie

Domein H: Concept Welvaart en groei

Dit domein gaat over de economie op macroniveau en is een van de belangrijkste onderwerpen op het examen. Voor je examen moet je weten hoe de economische kringloop tussen bedrijven, de overheid, financiële instellingen, gezinnen en het buitenland eruitziet. De trainer van VOCUS legt uit wat de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. Je leert de formule van de productiefunctie begrijpen en wat er wordt bedoeld met de totale factorproductiviteit. Je leert ook hoe je welvaart kunt meten, bijvoorbeeld met het bbp. Daarnaast leer je dat keuzes die op landelijk niveau gemaakt worden (zoals belastingen) effect hebben op wereldniveau (de wereldwijde handel). Ook moet je begrijpen hoe het Nederlandse belastingstelsel is opgebouwd en weten of het een progressief, degressief of proportioneel stelsel is. Tot slot moet je voor het examen weten hoe de arbeidsmarkt werkt en waar deze uit bestaat. In de training leren we je wat het verschil is tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid en welke soorten werkloosheid er zijn.

Meer informatie

Domein I: Concept Goeden tijden, slechte tijden

Dit onderdeel gaat over schommelingen in de economie. De schommelingen in de economische groei op korte termijn heet de conjunctuur. In de training bespreken we wat het verschil is tussen hoog- en laagconjunctuur en hoe conjunctuurschommelingen elkaar opvolgen. Ook komt aan bod hoe de overheid de conjunctuur kan beïnvloeden met monetair of begrotingsbeleid. Voor je examen moet je weten wat het verschil is tussen een procyclisch en een anticyclisch begrotingsbeleid en welke effecten beiden hebben. Ook moet je weten wat in- en uitverdieneffecten zijn. De trainer van VOCUS legt uit welke rol de ECB in het financiële stelsel heeft en hoe de ECB de inflatie, de wisselkoers en de maatschappelijke geldhoeveelheid kan beïnvloeden met haar rentebeleid. Voor je examen moet je precies weten hoe de wisselkoers van een valuta werkt en hoe deze de internationale concurrentiepositie van een land kan beïnvloeden. Hier gaan we in de training uitgebreid op in. Daarnaast bespreken we de voor- en nadelen van een muntunie en de criteria waaraan een muntunie moet voldoen om te worden gezien als een optimaal valutagebied. Tot slot moet je het IS-MB-GA-model kunnen toepassen op een gesloten economie en moet je weten hoe het Keynesiaanse model werkt. Ook hier ga je samen met de trainer mee aan de slag. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining economie?

In onze examentraining economie komen verschillende onderdelen aan bod om leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Onze ervaren vakdocent legt alle belangrijke onderwerpen en begrippen duidelijk uit, zodat leerlingen een goed overzicht hebben van de examenstof.

 

Daarnaast wordt er tijdens de examentraining veel geoefend met oude examens. Door het maken van oude examenopgaven kunnen leerlingen wennen aan de vraagstelling en het soort opgaven dat ze kunnen verwachten tijdens het examen en krijgen ze inzicht in de onderwerpen waaraan ze nog wat meer aandacht moeten besteden.

 

In de training zal onze docent ook handige tips en tricks aanreiken voor het maken van economische berekeningen, zoals het gebruik van formules en rekenmethoden die tijdbesparend kunnen zijn tijdens het examen. Door efficiënt te werken en gebruik te maken van beschikbare informatie, kunnen leerlingen sneller en nauwkeuriger tot de juiste antwoorden komen.

 

Tot slot bespreekt en analyseert de docent specifieke examenstrategieën die leerlingen kunnen helpen om het examen op een effectieve manier aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verdeling van de tijd over de verschillende onderdelen van het examen, het maken van keuzes bij meerkeuzevragen en het prioriteren van bepaalde opgaven.

 

Na een examentraining economie hebben leerlingen weer grip op de examenstof, zodat ze met een gerust gevoel en vol vertrouwen het examen in kunnen.

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen