Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Scheikunde X
Er zijn geen trainingen gevonden op basis van de geselecteerde filters

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining scheikunde volgen?

Het vak scheikunde bestaat uit verschillende onderwerpen die onderling nauw met elkaar samenhangen. Tijdens de examentraining scheikunde herhaalt de docent op een overzichtelijke manier de lesstof en gaat vervolgens dieper in op de onderwerpen die veel leerlingen lastig vinden. Je leert handige stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen en gaat veel opgaven oefenen, zodat je vertrouwd raakt met de vraagstelling op het examen. Wil jij met een gerust gevoel je examen in? Boek dan een examentraining scheikunde en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining scheikunde

Domein B: Kennis van stoffen en materialen

Dit domein gaat over stoffen en materialen. In de training herhaalt de trainer van VOCUS allereerst de verschillende deeltjesmodellen, om je kennis van de lesstof uit de onderbouw op te frissen. Jullie nemen begrippen als atomen, protonen, neutronen, elektronen, moleculen, ionen, isotopen, het massagetal en het atoommodel van Bohr nog eens grondig door. Daarnaast bespreken jullie het periodiek systeem, zodat je hieruit elementen kunt aflezen en leert omgaan met atoomnummers. De trainer gaat ook met je in op de belangrijkste namen en formules van metalen, niet-metalen, stoffen, zouten, zuren en basen en op de structuren van koolstofverbindingen, die je voor het examen goed moet kennen. In de training komen ook de eigenschappen van stoffen aan bod, zoals het kookpunt, het smeltpunt, de ontleedbaarheid en de vorm en je leert per soort welke bindingen mogelijk zijn. Daarnaast leer je een verband te leggen tussen de structuur en eigenschappen van een aantal stoffen. Op het examen is het erg belangrijk dat je je antwoorden helder formuleert, om geen punten mis te lopen. Hier ga je in de training uitgebreid mee oefenen, net als met het werken met Binas, zodat je vol vertrouwen aan je examen kunt beginnen.

Meer informatie

Domein C: Kennis van chemische processen en kringlopen

Dit domein gaat over chemische processen, chemisch rekenen en kringlopen. In de training leer je hoe je chemische processen kunt beschrijven met reactievergelijkingen. Ook leer je wat zuren en basen zijn, hoe deze zijn opgebouwd en hoe je een zuur-basereactie kunt opstellen. Op het examen moet je kunnen beschrijven welke bindingen worden verbroken of gevormd bij verschillende processen, zoals verdampen, smelten en stollen. Daarnaast moet je verschillende soorten reacties kennen, zoals een redoxreactie, en hiervan reactievergelijkingen kunnen opstellen. In de training komt dit uitgebreid aan de orde. De trainer van VOCUS gaat daarnaast met je aan de slag met chemisch rekenen, zodat je onder andere de molaire massa, het molair volume, massapercentages, volumepercentages en dichtheid kunt berekenen. Veel leerlingen vinden chemisch rekenen een lastig onderdeel van het examen, daarom zal de trainer hier uitgebreid bij stilstaan en veel opgaven met je oefenen. Vervolgens gaan jullie in op de wet van behoud van energie, op kringlopen, zoals de koolstofkringloop en de stikstofkringloop, en op de reactiesnelheid van reacties die tussen stoffen plaatsvinden. Tot slot komen de classificatie van reacties en polymerisatiereacties aan bod. 

Meer informatie

Domein D: Ontwerpen en experimenteren in de chemie

In dit domein komen allereerst de verschillende scheidingsmethoden aan bod, zoals filteren, centrifugeren, destilleren en extraheren. Je leert voor welk type mengsel de methodes geschikt zijn en waarom ze bij een bepaald proces worden gebruikt. Ook het principe van chromatografie komt in de training aan bod. Daarnaast gaat de trainer van VOCUS in op de verschillende verwerkingsprocessen van stoffen uit de chemische industrie. De verwerkingsprocessen voor thermoplasten zijn spuitgieten, extruderen en blazen en voor metalen zijn dit persen, walsen en gieten. Op het examen moet je weten hoe deze processen verlopen. 

Meer informatie

Domein F: Processen in de chemische industrie

Voor het examen scheikunde moet je begrijpen hoe de industrie omgaat met chemie. In de training gaan we dan ook in op chemische processen in de industrie, hoe energieomzettingen werken en wat groene energie is. Je leert wat het verschil is tussen fijnchemie en bulkchemie en tussen batchprocessen en continuprocessen. Ook leer je hoe een productieproces gebruikmaakt van reactoren, scheidingsinstallaties, warmtewisselaars en koelwater en leer je hoe je de stappen in een chemisch proces kunt beschrijven met blokschema’s. Het werken met blokschema’s is eigenlijk een kwestie van goed begrijpend lezen. Veel leerlingen vinden dat best lastig, daarom gaan we met meerdere voorbeelden aan de slag. Een ander onderwerp in dit domein is groene chemie en gaat over de verduurzaming van de chemiesector. De trainer van VOCUS gaat met je in op de twaalf verduurzamingsprincipes en oefent opgaven over rendement, atoomeconomie en de E-factor. Het laatste onderdeel van dit domein gaat over energie en richt zich op energieomzetting en fossiele en duurzame brandstoffen. In dit kader moet je weten wat redoxreacties zijn en hoe een batterij werkt. 

Meer informatie

Domein G: Maatschappij en chemische technologie

Het domein maatschappij en chemische technologie gaat over scheikunde in de context van de maatschappij en het leven. In de training kijken we naar de meest voorkomende stoffen in het lichaam, naar hun functie en chemische structuur en hoe ze worden afgebroken in het lichaam. Je leert bijvoorbeeld dat eiwitten uit aminozuren bestaan en hoe enzymen processen in het lichaam sneller later verlopen. Daarnaast komen in de training de chemische stoffen aan bod die een minder positief effect hebben op het leven en het milieu en gaan we het hebben over het systeem van de gevaarsymbolen en de milieueisen die gelden voor chemische stoffen. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining scheikunde?

Tijdens onze examentraining scheikunde nemen onze docenten de tijd om de examenstof op een begrijpelijke manier uit te leggen. Uiteraard is er gelegenheid om al jouw vragen te stellen over de stof. Of je nu moeite hebt met organische chemie, redoxreacties of het begrijpen van complexe formules, onze docenten zorgen ervoor dat je de stof volledig onder de knie krijgt.

 

Daarnaast is het oefenen van oude examenvragen en -opgaven een essentieel onderdeel van onze examentraining. Door te oefenen met examenvragen krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten tijdens het daadwerkelijke examen. Onze docenten voorzien je van extra oefenmateriaal en geven tips en tricks om de vragen efficiënt aan te pakken. Zo ben je optimaal voorbereid op het examen scheikunde.

 

Naast het behandelen van de examenstof en het oefenen van examenvragen, krijg je ook praktische tips en strategieën om efficiënt te kunnen werken tijdens het examen. Het maken van een examen kan behoorlijk stressvol zijn en het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de tijdsdruk. Onze docenten geven je handige tips om structuur aan te brengen in je antwoorden en om snel door de vragen heen te gaan zonder belangrijke informatie over het hoofd te zien.

 

Tijdens de examentraining scheikunde is er uiteraard ook ruimte voor het bespreken van de gemaakte opgaven. Onze docenten kijken kritisch naar jouw antwoorden en geven gerichte feedback om je te helpen bij het verbeteren van je scheikundevaardigheden. Door te leren van je fouten en te begrijpen waarom bepaalde antwoorden juist zijn, kun je jezelf verder ontwikkelen en je slagingskansen vergroten.

 

Kortom, met een examentraining scheikunde van Vocus haal je het beste uit jezelf en bereid je je optimaal voor op het examen. Na deze training kan je met een gerust gevoel je examen in!

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen: