Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Nask1 X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining nask1 volgen?

Met een examentraining nask1 haal je het beste uit jezelf, zodat je optimaal voorbereid en met een gerust gevoel je examen in kunt. Onze docenten zijn gespecialiseerd in hun vak en weten precies welke onderwerpen belangrijk zijn voor het examen. Je leert praktische stappenplannen en strategieën voor het beantwoorden van vragen en gaat veel opgaven oefenen. Wil jij ook vol vertrouwen en zonder stress je examen in? Boek dan gauw een examentraining nask1 en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining nask1

Domein B: Stoffen en materialen

Dit domein gaat over stoffen en materialen. Op het examen moet je een aantal materialen kennen. Dit zijn hout, kunststof, textiel, metaal, steen, beton en glas. In de training leer je wat de belangrijkste eigenschappen zijn van deze materialen en hoe ze in het dagelijks leven en bij beroepssituaties kunnen worden toegepast. Ook leer je wanneer een voorwerp zinkt, zweeft of blijft drijven. Daarnaast gaan we in de training in op stoffen. Je leert stoffen te herkennen en onderscheiden aan de hand van eigenschappen, zoals de fase waarin de stof zich bevindt, de geur, het kook- en smeltpunt en de dichtheid. Stoffen en materialen kunnen gevaarlijk zijn, daarom is er op het examen ook aandacht voor veiligheid. De trainer van VOCUS leert je welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich meebrengt en hoe deze gevaren zijn tegen te gaan. Daarnaast leer je wat de gevolgen zijn voor het milieu van het gebruik van grondstoffen en de productie van afvalstoffen en hoe je verantwoord met afval kan omgaan. Op het examen moet je tevens een aantal chemische reacties uit het dagelijks leven kunnen beschrijven, zoals roesten, verbranden, of lijmen.

Meer informatie

Domein C: Elektrische energie

Domein C gaat over elektrische energie. In de training leer je uit welke onderdelen een elektrische schakeling bestaat, hoe een stroomkring werkt en hoe je het principe van een gesloten stroomkring kunt toepassen in serie- en parallelschakelingen. Op het examen moet je stroomkringen kunnen begrijpen en beschrijven in praktische toepassingen, zoals een automatische deurbediening of een dimmer. De trainer van VOCUS gaat dit uitgebreid met je oefenen. Belangrijke begrippen die in de training worden behandeld zijn spanning, stroom, weerstand en vermogen en de eenheden die hierbij horen. Je leert ook het vermogen van apparaten, het totale vermogen en het energieverbruik te berekenen. Daarnaast komen de verschillende meetinstrumenten aan de orde, zoals de spanningsmeter en de stroommeter. Ook leer je hoe een huis op een veilige manier van energie wordt voorzien. Tot slot komt magnetisme aan de orde en leer je hoe een dynamo en een transformator werken. 

Meer informatie

Domein D: Verbranding en verwarmen

Het domein verbranden en verwarmen gaat over hoe warmte ontstaat. In de training leer je verschillende warmtebronnen te herkennen, zoals de kachel, het fornuis en een elektrische dompelaar. Ook leer je hoe je warmte kunt meten met een thermometer of temperatuursensor. Warmte wordt getransporteerd. In de training leer je hoe dat werkt via geleiding, stroming en straling. Op het examen moet je kunnen uitleggen hoe warmte-isolerende maatregelen werken en je moet weten welke vormen er zijn, zoals radiatorfolie en dubbele beglazing. Ook dit komt in de training aan bod. Daarnaast gaan we in de training in op de milieu- en gezondheidseffecten die kunnen optreden als gevolg van verbranding, zoals luchtverontreiniging, het broeikaseffect en zure regen. Tot slot behandelen we de verschillende vormen van energie, zoals chemische energie, stralingsenergie en bewegingsenergie en leer je dat energie nooit verloren gaat, maar wordt omgezet in andere vormen. Hiermee leer je ook berekeningen maken. 

Meer informatie

Domein E: Geluid

Dit domein gaat over geluid. In de training leer je wat geluid is. Belangrijke begrippen die hierbij aan bod komen zijn toonhoogte, frequentie, amplitude en geluidssterkte. Vervolgens leer je dat geluid ontstaat door trillingen die voortkomen uit een geluidsbron, zoals een stemvork, luidspreker of machines, dat deze trillingen zich uitbreiden door een tussenstof en waargenomen kunnen worden door een ontvanger, zoals het oor of een microfoon. Ook leer je berekeningen te maken met de geluidssnelheid in verschillende tussenstoffen en met de frequentie van een toon. Op het examen moet je weten wat de gehoorgrenzen zijn van het menselijk oor en bronnen van en maatregelen tegen geluidshinder kunnen benoemen. Tot slot leer je in de training uit welke onderdelen een luidspreker bestaat en hoe een luidspreker werkt. 

Meer informatie

Domein F: Kracht en veiligheid

Dit domein gaat over verschillende soorten krachten, zoals spierkracht, veerkracht, zwaartekracht en magnetische kracht. In de training leer je hoe deze krachten werken en hoe je ze kunt toepassen. Daarnaast leer je dat hefbomen in evenwicht met een kleine kracht een grote kracht kunnen uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn een tang, een breekijzer en een steekwagen. Krachten hebben ook een tegenkracht, de weerstand. In de training leer je welke soorten weerstand er zijn en hoe deze de kracht beïnvloeden. Op het examen moet je dit vooral kunnen beschrijven voor auto’s. Zo leer je in de training hoe de remtijd van een auto wordt beïnvloed door de reactietijd, de rijsnelheid, de weersomstandigheden en de staat van de banden en het wegdek. Ook gaan we in op technieken die de nadelige effecten van een botsing verminderen, zoals een veiligheidsgordel, kreukelzone en airbag. Op het examen moet je van voorwerpen, zoals de veiligheidshelm en -gordel de druk kunnen berekenen. De trainer van VOCUS gaat dit uitgebreid met je oefenen.

Meer informatie

Domein G: Veiligheid in het verkeer

Het domein veiligheid in het verkeer gaat onder andere over snelheid. In de training leer je hoe je snelheid kunt uitrekenen en hoe je met snelheid kunt rekenen in situaties van verkeer en veiligheid. Je leert bijvoorbeeld meter per seconde om te zetten in kilometer per uur en de gemiddelde snelheid uit te rekenen. Daarnaast leer je gegevens te verzamelen en te verwerken uit bronnen over bewegingen en botsingen zoals videoregistraties, internet en computersimulaties. Op het examen moet je bijvoorbeeld snelheden kunnen aflezen van een grafiek of een grafiek kunnen tekenen. In de training ga je hier uitgebreid mee oefenen.

Meer informatie

Domein H: Constructies

Het laatste domein gaat over constructies. In de training leer je welke krachten er optreden in constructies, zoals woningen, voortuigen en bruggen. Je leert welke kracht op welk voorwerp wordt uitgeoefend en hoe je de nettokracht op een voorwerp kunt aangeven. De trainer van VOCUS leert je tevens krachten weer te geven als een vector en je leert hiermee krachten samen te stellen en te ontbinden in constructies. Belangrijke begrippen die in de training worden behandeld zijn veerkracht en zwaartekracht, spankracht, trekkracht en duwkracht, massamiddelpunt, moment van een kracht en evenwicht. Je leert de ligging van het massamiddelpunt bij een balk of staaf te bepalen en te berekenen. Tot slot moet je op het examen uit bronnen over constructies gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Ook hier gaan we in de training mee aan de slag. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining natuur- en scheikunde 1?

De examentraining nask1 gaat in op verschillende onderdelen die tijdens het examen aan bod komen. Allereerst behandelt de docent de inhoud van de examenstof, zodat je een goed overzicht hebt van alle examendomeinen en leerdoelen.

 

Vervolgens leert de docent je hoe je de lesstof kunt toepassen, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan lastige onderwerpen. Uiteraard is er alle ruimte om de onderwerpen waar je moeite mee hebt in te brengen en al je vragen te stellen. 

 

Daarnaast worden er oefenopgaven gemaakt om je te laten wennen aan de vraagstelling en het tempo van het examen. Hoe meer vertrouwd je raakt met examenopgaven, hoe sneller en effectiever je deze op het examen kunnen beantwoorden. Tijdens de examentraining wordt er ook geoefend met het maken van grafieken en het interpreteren van meetresultaten, zodat je dit ook goed onder de knie krijgt.

 

Kortom, de examentraining nask1 is een intensieve voorbereiding op het examen, waarbij alle belangrijke onderwerpen aan bod komen. Na de training heb je grip op de stof en kun je met een gerust gevoel het examen in!

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen