Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Wiskunde (vmbo) X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

 

Waarom een
examentraining wiskunde volgen?

Een examentraining wiskunde van Vocus bereidt je optimaal voor op je examen. Onze ervaren wiskundedocenten weten precies welke stof belangrijk is, welke typen examenvragen je kunt verwachten en hoe je deze moet aanpakken. Wil je met een gerust gevoel je examen in? Boek dan gauw een examentraining wiskunde en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining wiskunde

Domein A: Algebraïsche verbanden

Dit domein gaat over verbanden, zoals lineaire, exponentiele, wortel- en machtsverbanden. Op het examen moet je dergelijke verbanden kennen en kunnen toepassen. In de training leer je dat lineaire verbanden ontstaan wanneer een reeks getallen steeds hetzelfde patroon laat zien. Ook leer je dat een lineair verband stijgend, dalend of constant kan zijn en hoe je dit in een grafiek kunt laten zien. Op het examen moet je een lineair verband uit een grafiek kunnen afleiden en de lineaire formule kunnen opstellen. Dit gaat de trainer van VOCUS uitgebreid met je oefenen. Daarnaast leer je dat een exponentieel verband geen rechte lijn is, maar een kromme. Dat wil zeggen, een lijn die steeds sneller stijgt of daalt. Ook van deze verbanden leer je een grafiek te tekenen en waarden uit een grafiek of tabel af te lezen. Lineaire en exponentiële verbanden komen zeker op het examen terug. Daarnaast moet je weten wat machtsverbanden en wortelverbanden zijn. In de training komen deze verbanden eveneens aan bod en ga je oefenen hoe je met beide kunt rekenen. Ook leer je in de training rekenen met procenten. Zo moet je op het examen onder andere de groeifactor kunnen berekenen en toenames en afnames uit alledaagse situaties. Tot slot leer je wat rente is en hoe je met rente kunt rekenen.

Meer informatie

Domein B: Tabellen, grafieken en formules

Domein B gaat over tabellen, grafieken en formules. In de training leer je hoe je een tabel opstelt en wat rijen en kolommen zijn. Op het examen moet je informatie in een tabelvorm kunnen zetten, maar het kan ook zijn dat je informatie uit de tabel moet kunnen aflezen. Met de informatie uit de tabel moet je vervolgens kunnen rekenen. De trainer van Vocus gaat dit in de training met je oefenen. Op het examen moet je ook grafieken kunnen opstellen en informatie uit grafieken kunnen aflezen, zoals schommelingen, trends en periodiciteit. Als je meerdere lijnen in een grafiek zet, kan het zijn dat de lijnen elkaar ergens snijden. Dit is het snijpunt. In de training leer je hoe je meerdere lijnen kunt uittekenen om vervolgens het snijpunt te benoemen. Bij het onderdeel formules leer je in deze training vooral rekenen met formules. Je krijgt dan bijvoorbeeld een formule waarvan je x of y moet berekenen door de formule op te lossen.

Meer informatie

Domein C: Rekenen, meten en schatten

Het onderdeel rekenen, meten en schatten gaat in op alledaagse situaties, waarvoor je de gangbare grootheden moet kennen, zoals kilometer of meter voor lengte, kiloliter of kubieke meter voor inhoud, kilo of gram voor gewicht en de grootheden voor oppervlakte, tijd, temperatuur, geld en snelheid. In de training leer je met al deze maten rekenen. De trainer van VOCUS leert je bijvoorbeeld hoe je liters kunt omzetten in kubieke centimeters. Je mag je rekenmachine hierbij gebruiken, dus ook het gebruik van de rekenmachine komt in de training aan bod, evenals de wetenschappelijke notatie van grote getallen (met veel nullen). Meten en schatten gaat over het zoeken naar maatstaven, zodat je op een onderbouwde manier tot een afmeting kunt komen. Zo kun je bijvoorbeeld de gemiddelde lengte van een persoon gebruiken om de lengte van een boom te bepalen. Bij het onderwerp breuken en verhoudingen leer je dat een breuk een verhouding is. De trainer van VOCUS legt uit hoe een breuk is opgebouwd en leert je hoe je ermee moet rekenen. Tot slot komen verhoudingen aan bod. Op het examen moet je vooral de verhouding kunnen opschalen of verkleinen. Bijvoorbeeld: met 1 pak melk vul je 6 glazen, dus om 24 glazen melk te vullen heb je 4 pakken melk nodig. Samen met de trainer van VOCUS oefen je uitgebreid opgaven, zodat je goed voorbereid en vol vertrouwen aan je examen wiskunde kunt beginnen.

Meer informatie

Domein C: Meetkunde

Het onderdeel meetkunde gaat over voorstellingen maken van objecten, schatten, meten en berekenen en redeneren en tekenen. Op het examen moet je bijvoorbeeld op een plattegrond gezichtsvelden (kijklijnen) kunnen uittekenen of van een foto een plattegrond kunnen maken. Daarnaast moet je figuren kunnen benoemen, zoals een driehoek, parallellogram, rechthoek, vierkant, ruit, en cirkel. In de training leer je van dergelijke figuren ook de oppervlakte en inhoud te berekenen. Ook van driedimensionale figuren moet je de oppervlakte en inhoud kunnen berekenen. Voorbeelden van driedimensionale figuren zijn een kubus, balk, prisma, cilinder, kegel, bol of piramide. In de training gaan we hier uitgebreid mee aan de slag. Bij het onderdeel redeneren en tekenen moet je gebruik kunnen maken van meetkundige begrippen en eigenschappen. In de training leer je bijvoorbeeld over gelijke verhoudingen, symmetrie, evenwijdigheid en regelmatige patronen.

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining wiskunde?

Onze examentrainingen wiskunde geven leerlingen een helder overzicht van de examenstof. De docent van Vocus leidt de leerlingen stap voor stap door de examendomeinen en leerdoelen en behandelt de belangrijkste onderwerpen uit het examen.

 

Tijdens de examentraining worden specifieke examenopgaven behandeld, zodat leerlingen kunnen wennen aan de vraagstelling en de moeilijkheidsgraad van het echte examen. Door intensief te oefenen met deze opgaven leren ze de juiste strategieën toe te passen en krijgen ze meer inzicht in de manier waarop de examenvragen gesteld kunnen worden.

 

Naast het oefenen met specifieke examenopgaven, behandelt de docent tijdens de examentraining wiskunde ook verschillende examenstrategieën. Leerlingen leren hoe ze hun tijd efficiënt kunnen indelen, hoe ze vragen kunnen analyseren en hoe ze de beste aanpak kunnen kiezen bij lastige opgaven.

 

Kortom, na een examentraining wiskunde van Vocus hebben leerlingen grip op de stof en kunnen ze vol vertrouwen hun examens in!

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen