Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Nask2 X
Er zijn geen trainingen gevonden op basis van de geselecteerde filters

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

Waarom een
examentraining nask2 volgen?

Met een examentraining nask2 van Vocus haal je het beste uit jezelf, zodat jij optimaal voorbereid en met een gerust gevoel je examen in kunt. Onze docenten zijn gespecialiseerd in hun vak en weten precies welke onderwerpen belangrijk zijn voor het examen. Je leert praktische stappenplannen en strategieën voor het beantwoorden van vragen en gaat veel opgaven oefenen. Wil jij ook vol vertrouwen en zonder stress je examen in? Boek dan gauw een examentraining nask2 en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden! 

 

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof.
 • Praktische stappenplannen en strategieën.
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Feedback op examenopgaven.
 • Hogere slagingskans.

onderwerpenexamentraining nask2

Domein A: Mens en omgeving: verbranding

Domein A gaat over verbranding. Verbranding is een chemische reactie tussen een brandstof en zuurstof. In de training leer je wat de voorwaarden zijn voor het ontstaan van brand en hoe je een brand kunt blussen of voorkomen door deze voorwaarden te beïnvloeden. Ook leer je wat de verschijnselen zijn die zich voordoen bij brand, zoals roet, rook, vlammen en warmteontwikkeling. Daarnaast gaan we in op het proces van het verbranden van (fossiele) brandstoffen, zoals steenkool, cokes en benzine, op de uitstoot die met verbranding gepaard gaat en op de milieu- en gezondheidseffecten die kunnen optreden als gevolg van uitstoot. Hierbij kan je denken aan zure regen, het broeikaseffect en aantasting van de luchtwegen. Tot slot gaat de trainer van VOCUS dieper in op aardolie. Je leert hoe een olieraffinaderij werkt en waar aardolie voor wordt gebruikt, zoals de productie van brandstoffen, kunststoffen en medicijnen.

Meer informatie

Domein B: Water, zuren en basen

Domein B gaat over water, zuren en basen. In de training leer je dat er verschillende typen water zijn, zoals regenwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater, en wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze watersoorten. Ook leer je wat het verschil is tussen hard en zacht water, wat de nadelen zijn van het gebruik van hard water en hoe je water kunt ontharden. Daarnaast leer je in de training dat water verschillende functies heeft. Het kan bijvoorbeeld dienen als spoelmiddel, oplosmiddel, koelmiddel en als middel om eten mee te bereiden. Vervolgens legt de trainer van VOCUS uit wat zuren en basen zijn. Op het examen moet je de zuren zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur en azijnzuur kennen. Van de basen moet je ammoniak, hydroxide-ion, oxide-ion en carbonaat-ion kennen. In de training leer je tevens wat de wetenschappelijke formules van deze zuren en basen zijn, zodat je ook oplosvergelijkingen van de zuren en basen kunt maken. Daarnaast gaan we in op de eigenschappen en toepassingen van zure en basische oplossingen en op hoe je de zuurgraad van oplossingen kunt uitdrukken in de pH-waarde. Tot slot leer je welke verschillende hulpmiddelen er zijn om de pH-waarde te meten, zoals lakmoespapier, fenolftaleïen, indicatorpapier en rode koolsap.

Meer informatie

Domein C: Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

Domein C gaat over enkele basisconcepten in de chemie. In de training leer je wat de eigenschappen zijn waaraan een stof herkend kan worden, zoals kleur, geur, smeltpunt, kookpunt en oplosbaarheid in water. Ook leer je dat stoffen zich in verschillende fasen kunnen bevinden, namelijk vast, vloeibaar en gas. Op het examen moet je verschillende stoffen kennen, waarbij je moet kunnen aangeven of het om zuivere stoffen of mengsels gaat. De trainer van VOCUS gaat deze stoffen met je doornemen en leert je tevens wat de hoofdbestanddelen zijn van verschillende mengsels, zoals water en azijn. Veel processen uit het dagelijks leven zijn een chemische reactie. Op het examen moet je deze reacties kunnen herkennen en benoemen. Voorbeelden hiervan zijn het verteren van voedsel, ontsmetten en het harden van cement. De trainer van VOCUS gaat deze allemaal met je doornemen. Ook leer je reactievergelijkingen op te stellen en ermee te rekenen. Veel leerlingen vinden dit lastig, dus hier wordt in de training uitgebreid bij stilgestaan, zodat jij goed voorbereid aan het examen kunt beginnen.

Meer informatie

Domein D: Bouw van materie

Domein D gaat over de bouw van materie. Materie bestaat uit moleculen, atomen of ionen. In de training leer je wat atomen zijn en waar deze uit zijn opgebouwd. Ook leer je wat het periodiek systeem is, hoe atoomsoorten hierin gerangschikt zijn en hoe je atomen kunt opzoeken. Daarnaast leer je dat stoffen bestaan uit moleculen en hoe molecuulformules zijn opgebouwd. Een molecuulformule geeft de verhouding weer van de atomen waaruit de stof bestaat. Op het examen moet je voor een groot aantal stoffen de molecuulformule en de afkoring ervan kennen. De trainer van VOCUS gaat deze allemaal met je doornemen. Tot slot moet je weten dat zouten niet bestaan uit moleculen, maar uit positieve en negatieve ionen. Ook van een groot aantal ionen moet je de namen en notaties kennen. De trainer van VOCUS zal ook deze uitgebreid behandelen.

Meer informatie

Domein E: Productieprocessen

Domein E  gaat over industriële processen. Op het examen moet je berekeningen kunnen uitvoeren bij een reactievergelijking die betrekking heeft op een productieproces en de verschillende stappen in een productieproces kunnen benoemen of in een blokschema kunnen herkennen of weergeven. In de training ga je dit uitgebreid oefenen. Ook leer je chemisch rekenen met bijvoorbeeld de atoommassa en molecuulmassa. Samen met de trainer van VOCUS oefen je oude examenopgaven, zodat je op het examen precies weet hoe je dergelijke vraagstukken moet aanpakken.

Meer informatie

Domein F: Productonderzoek

Productonderzoek gaat over het scheiden van stoffen. In de training leer je dat er verschillende manieren zijn om een mengsel van stoffen te scheiden, zoals filtreren, bezinken, extraheren, adsorptie, destilleren en indampen. Daarnaast leer je wat een ontledingsreactie is en hoe je met titreren concentraties stoffen in een oplossing kunt bepalen. Ook het meten van de pH en het gebruik van de pH-schaal komen in de training aan de orde. Daarnaast gaan we in op wat e-nummers zijn en waar deze voor worden gebruikt. De meest voorkomende e-nummers staan in Binas. In de training leren we je hoe je deze kunt opzoeken, zodat je ze op het examen snel kunt vinden.

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining natuur- en scheikunde 2?

De examentraining nask2 behandelt verschillende onderdelen die jou klaarstomen voor het examen. Allereerst legt de docent de inhoud van de examenstof nog een keer duidelijk uit, zodat je een goed overzicht hebt van alle examendomeinen en leerdoelen.

Vervolgens gaan jullie de lesstof toepassen, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan lastige onderwerpen. Uiteraard is er alle ruimte voor om de onderwerpen waarmee jij moeite hebt in te brengen en al je vragen te stellen.

Daarnaast worden er veel oefenopgaven gemaakt om je te laten wennen aan de vraagstelling en het tempo van het examen. Door veel opgaven te oefenen raak je vertrouwd met het maken van examenvragen, zodat je deze tijdens het examen sneller en beter kunnen beantwoorden. Tijdens de examentraining wordt er ook geoefend met het maken van grafieken en het interpreteren van meetresultaten, zodat je ook dit goed onder de knie krijgt.

Kortom, de examentraining nask2 is een intensieve voorbereiding op het examen, waarbij alle belangrijke onderwerpen aan bod komen. Na de training heb je grip op de stof en kun je met een gerust gevoel het examen in!

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen: